Dokumentumtár

Fenntarthatósági témahét

Emléklap

Elektronikus ügyintézés bevezetése

Intézményvezetői pályázati felhívás

ÁLLATVÉDELMI TÉMAHÉT beszámoló

ELBÍR Hírlevél

Digitális és természettudományos tehetségfejlesztés, innovatív tanulási környezetben 3. osztályban

ISKOLAFOGÁSZAT

ISKOLÁNKBAN KÜLÖNBÖZŐ TANÓRÁKON KÉSZÜLT TANULÁST SEGÍTŐ VÁZLATOK

HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

„Hátrányos helyzetű, roma tanulók tankocka és játék alapú komplex tehetséggondozása” pályázat záró beszámoló