Eredményeink

„Váljon pozitív élménnyé a tanulás” című mesterprogram megvalósítása a Nagypeterdi
Általános Iskolában.

   A “Tanulnijó” tanfolyam egy kiscsoportos foglalkozásokra épülő tanulásmódszertani
rendszer, ahol a gyerekek kidolgozott és kipróbált program segítségével játékosan és alkotó
módon ismernek meg, és alkalmaznak konkrét módszereket tanulási problémáikra,
hatékonyabb tanulásuk elősegítésére.
   Ennek során:
     fejlesztjük a gyerekek tanuláshoz szükséges képességeit (figyelem, koncentráció,
     emlékezet),
     memorizálási technikákat tanulunk (memóriakampók, láncmemória),
     változatos vázlatkészítési módszereket tanítunk, gyakorlunk konkrét tananyagokon
     keresztül is: vizuális vázlat, tanulási táblázat, koncentrikuskörös vázlat, stb.
A 2018/2019-es tanévben 7 fős „Tanulnijó” kezdő csoport szerveződött 5. osztályban
iskolánkban, mesterprogramom részeként, majd a 2019/2020. tanévben folytatódott mint
haladó csoport. Iskolánkban nagy létszámban tanulnak hátrányos helyzetű diákok, szükségét
láttam tanulásuk megsegítésére.
A tanfolyam kidolgozója, Petkes Csaba által rendelkezésemre bocsátott útmutatóra,
foglalkozástervekre, interaktív anyagokra és mentorom segítségére alapozva zajlottak a
foglalkozások. Heti egy alkalommal, csütörtök délutánonként, 60 percben tartottam a
foglalkozásokat.
A szükséges eszközök rendelkezésre álltak - laptop, projektor, IKT tábla, A3 papír, színes
ceruzák, filcek, nyomtatott laminált logikai készlet, füzetek – ezeket az iskola biztosította a
diákok számára. A gyerekek saját füzetben oldanak meg fokozatosan nehezedő részképesség
fejlesztő feladatokat a foglalkozások első részében, majd a második szakaszban egyéni vagy
páros munkában A3-as lapokon vagy a füzetükben dolgozunk különböző lényeg kiemelési
technikákat alkalmazva.
A tanfolyam anyaga minden órán kitér:
 a tanulási részképességek fejlesztésére
 konkrét memóriatechnikák tanulására
 vizuális vázlatkészítési módozatok kialakítására
Megismerték az első évben a memóriakampókat, a láncmemória technikát, a kincstárat, a
memóriavázlatot, tanulási táblázatot, a lapozót, szókártyákat és a memóriadominót, amelyeket
saját tananyagon (történelem, angol, természetismeret, magyar) keresztül is alkalmaztak.
Ezeket folyamatosan gyakoroltuk és a második tanévben bővítettük a vázlatkészítési technikák
körét a gondolattérkép és a koncentrikus körök készítésével.
Minden vázlatolási technikát először közös szövegeken gyakoroltunk, majd a saját aktuális
tananyagukhoz, házi feladatukhoz kötve is kipróbálták a gyerekek. Mivel a tanfolyami
történéseket saját facebook oldalunkon, az elkészült anyagokat a tanulószobás üzenőfalunkon
folyamatos publikáltuk, így a kollégák, szülők láthatták, hogy mi zajlik a tanfolyamon. Ezt
egészen 2020. március 15-ig tudtuk csinálni, mert utána a pandémia miatt áttértünk digitálistávoktatásra.
A foglalkozások nem maradtak el, csak azzal a különbséggel folytatódtak, hogy a
diákoknak önállóan kellett készíteniük 1-1 leckéhez vázlatot. Szerencsére addig már minden
vázlatkészítési technikát megismertek. Volt, amikor én döntöttem el, hogy milyen leckéhez
készítsenek szabadon választott vázlatot volt, amikor a vázlat típusát határoztam meg én és a
diákok dönthették el melyik tantárgy, melyik leckéjéhez lesz használható számukra.
Leggyakrabban a memóriavázlatot és a tanulási táblázatot alkalmazták. A kiválasztás volt
számukra a legnehezebb. Majd lefényképezték a vázlatot és elküldték a Google Classroom
csoportunkba. A részképességfejlesztés területén személyre szólóan a Messengeren javasoltam
online memória illetve koncentrációfejlesztő valamint logikai játékokat. A 7 diákból 5-től
kaptam rendszeresen visszajelzést, hogy gyakoroltak.

Összességében a tanfolyam során nagyon szerették a gyerekek a játékos memóriafejlesztő
feladatokat, a lényegkiemelést segítő módszerek közül, azokat szerették inkább, amiben több
tanári segítséget kaptak. A memóriavázlat és a tanulási táblázat volt a sláger, ezeket kedvelés
szempontjából a gondolattérkép követte. Minden módszer kipróbálására és begyakorlására 3-5
foglalkozás állt rendelkezésre. Kollégáim együttműködésének köszönhetően a diákok
tanórákon, tanulószobán is használták, amit tanultak. A távoktatás miatt a második évben
hiányoztak a közös órák. Azok a tanulók, akik a programban részt vettek, lehetőséget kaptak
arra, hogy hatékonyabbá váljon az önálló tanulásuk. Emellett fejlődött emlékezetük, logikus
gondolkodásuk, koncentráló képességük. A tanfolyam végén, önértékelés keretében a diákok
elégedettségmérése során jelezték, hogy sokat segített nekik a tanfolyam, kinek történelem,
kinek magyar tanulásban adott támogatást. A kedvenc vázlat a memóriavázlat és a tanulási
táblázat volt, legkevésbé a koncentrikus köröket szerették. A szülők is elégedettek voltak a
tanfolyammal, bemutató órán is részt vehettek, meglátásuk szerint sokat segített gyerekeik
tanulásában.

A tanfolyam elején, Petkes Csaba által küldött tanulási képességeket mérő anyagból írtak a
tanfolyami és a kontroll csoport résztvevői, amit a tanfolyam végén megismételtünk, hogy
összehasonlítható eredményt kapjuk a „Tanulnijóra” járó és nem járó diákok részképességeinek
fejlődéséről. A Tanulnijó csoport minden területen fejlődött, legjobban a rövidtávú verbális
memória és vizuális memória területein. Ez utóbbi esetében a verbálisból vizuálissá alakítás
esetében 60%-kal, a rövidtávú verbális memória esetében 45,7%-kal jobb eredmény ért el,
önmagához képest. A kontroll csoport is minden területen fejlődött természetesen, de kisebb
mértékben, mint a Tanulnijó csoport.

Jelenleg a második kezdő csoporttal zajlik a tanfolyam. Tervemnek megfelelően sikerült egy
szigetvári iskolában is elindítani a programot, ahol már én vagyok a tanfolyam vezető mentora.
Tervezem a hálózatépítést tapasztalatcsere céljából.

Köszönöm a lehetőséget, hogy ezzel a remek programmal együtt dolgozhatok.

Somogyiné Keszthelyi Judit
tanfolyamvezető, mesterpedagógus

1. csoport oldala https://www.facebook.com/2018nagypeterd/?view_public_for=517639672022144
2. csoport oldala
https://www.facebook.com/Nagypeterdi-Tanulnij%C3%B3-Tanfolyam-1127745239...

A program honlapja: https://tanulnijo.hu/

         Bemutató óra értékelés                        Kincstár készítése angolból                                  Az üzenőfal                                               

Bemutató óra értékelés                        

Távoktatás alatt készültek                                    Természetismeret vázlatok

                 

A cikk itt is publikálásra került: https://tanulnijo.hu/tanulnijo-tanfolyam/tanulnijo-tanfolyam-elo-tapasztalatok-nagypeterdi-csoportunkbol/?camp=blog_recommended 

Az alábbi linken további képeket találnak különböző tanórákon készült tanulást segítő vázlatokról:  http://www.nagypeterdiiskola.hu/dokumentumtar

 

 

Iskolánk 1. osztályos tanulója KAKAS KIARA  a "Kedvenc állatom" rajzpályázaton II. helyezést ért el. 

   

Gratulálunk Kiara!

Köszönjük a felkészítő tanár, Váronné Darabos Klára munkáját!

 

Május 11-én iskolánk három tanulója - Petrovics Gréta, Sár Ptera és Wiener Hédi Anna -  vett részt Kaposváron a  Komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő program c. verseny szóbeli fordulóján, ahol kategóriájukban Wiener Hédi 5. , Sár Petra 6. és Petrovics Gréta 7. helyezést ért el. Tanulóinknak szeretettel gratulálunk eredményükhöz!
  

Köszönjük a felkészítő tanár, Árvay Dorottya munkáját!

 

Iskolánk tanulói 5. osztályból (Wiener Luca, Keszeg Fanni, Helisz János, Szabó Zoé, Fekete Karolina, Zsigmond Hanna, Nyers aura) és 7. osztályból 8 Wiener Hédi, Petrovics Gréta, Kovács Jázmin, Orsós Jonatán, Pápai Zsombor, Böjti Cintia, Nyers Dzsenifer, Sár Petra, Ignátz Letícia, Kun Vivien) részt vettek a Molnár Imre Városi Könyvtár - Szigetvári Gyermekkönyvtár - által szervezett Barátunk a könyv c. irodalmi vetélkedőn. Eredményüket emléklappal jutalmazták, amelyhez szeretettel gratulálunk. 

  

Köszönjük a felkészítő tanár, Árvay Dorottya munkáját!

Levelező tanulmányi versenyek eredményhirdetése az alsó tagozaton

Iskolánk alsó tagozata több éve megrendezi a 4 fordulóból álló, levelező feladatlapos tanulmányi versenyét, 1. – 4. évfolyamon, mint a tehetséggondozás egyik formáját.
   Matematika tantárgyból a „Kis Matematikusok”, magyar nyelvből a „Bendegúz” feladataiban mélyedhetnek el azok a tanulók, akik jelentkeznek a versenyfeladatok megoldásaira.
A tanév folyamán négy alkalommal kapnak feladatlapokat, amit aztán megoldva visszajuttatnak a „feladónak”. A feladatlapok kitöltésével elért eredményeket a kiértékelés után a tanév végén díjazzuk. Ekkor a legsikeresebb tanulók értékes tárgyjutalmakat vehetnek át. 2022.06.09 –én, délelőtt, az alsós udvaron tartottuk meg az eredményhirdetést mindkét tanulmányi verseny esetében. Évfolyamonként az 1. – 3. helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kapott, míg a többiek, akik nem értek el helyezést, névre szóló emléklapot vehettek át. Tanulóink nagy örömmel vették át megérdemelt jutalmukat, szemükben az öröm és a büszkeség csillogott.
Akikre büszkék vagyunk:
Kis Matematikusok: