Eredményeink

„Váljon pozitív élménnyé a tanulás” című mesterprogram megvalósítása a Nagypeterdi
Általános Iskolában.

   A “Tanulnijó” tanfolyam egy kiscsoportos foglalkozásokra épülő tanulásmódszertani
rendszer, ahol a gyerekek kidolgozott és kipróbált program segítségével játékosan és alkotó
módon ismernek meg, és alkalmaznak konkrét módszereket tanulási problémáikra,
hatékonyabb tanulásuk elősegítésére.
   Ennek során:
     fejlesztjük a gyerekek tanuláshoz szükséges képességeit (figyelem, koncentráció,
     emlékezet),
     memorizálási technikákat tanulunk (memóriakampók, láncmemória),
     változatos vázlatkészítési módszereket tanítunk, gyakorlunk konkrét tananyagokon
     keresztül is: vizuális vázlat, tanulási táblázat, koncentrikuskörös vázlat, stb.
A 2018/2019-es tanévben 7 fős „Tanulnijó” kezdő csoport szerveződött 5. osztályban
iskolánkban, mesterprogramom részeként, majd a 2019/2020. tanévben folytatódott mint
haladó csoport. Iskolánkban nagy létszámban tanulnak hátrányos helyzetű diákok, szükségét
láttam tanulásuk megsegítésére.
A tanfolyam kidolgozója, Petkes Csaba által rendelkezésemre bocsátott útmutatóra,
foglalkozástervekre, interaktív anyagokra és mentorom segítségére alapozva zajlottak a
foglalkozások. Heti egy alkalommal, csütörtök délutánonként, 60 percben tartottam a
foglalkozásokat.
A szükséges eszközök rendelkezésre álltak - laptop, projektor, IKT tábla, A3 papír, színes
ceruzák, filcek, nyomtatott laminált logikai készlet, füzetek – ezeket az iskola biztosította a
diákok számára. A gyerekek saját füzetben oldanak meg fokozatosan nehezedő részképesség
fejlesztő feladatokat a foglalkozások első részében, majd a második szakaszban egyéni vagy
páros munkában A3-as lapokon vagy a füzetükben dolgozunk különböző lényeg kiemelési
technikákat alkalmazva.
A tanfolyam anyaga minden órán kitér:
 a tanulási részképességek fejlesztésére
 konkrét memóriatechnikák tanulására
 vizuális vázlatkészítési módozatok kialakítására
Megismerték az első évben a memóriakampókat, a láncmemória technikát, a kincstárat, a
memóriavázlatot, tanulási táblázatot, a lapozót, szókártyákat és a memóriadominót, amelyeket
saját tananyagon (történelem, angol, természetismeret, magyar) keresztül is alkalmaztak.
Ezeket folyamatosan gyakoroltuk és a második tanévben bővítettük a vázlatkészítési technikák
körét a gondolattérkép és a koncentrikus körök készítésével.
Minden vázlatolási technikát először közös szövegeken gyakoroltunk, majd a saját aktuális
tananyagukhoz, házi feladatukhoz kötve is kipróbálták a gyerekek. Mivel a tanfolyami
történéseket saját facebook oldalunkon, az elkészült anyagokat a tanulószobás üzenőfalunkon
folyamatos publikáltuk, így a kollégák, szülők láthatták, hogy mi zajlik a tanfolyamon. Ezt
egészen 2020. március 15-ig tudtuk csinálni, mert utána a pandémia miatt áttértünk digitálistávoktatásra.
A foglalkozások nem maradtak el, csak azzal a különbséggel folytatódtak, hogy a
diákoknak önállóan kellett készíteniük 1-1 leckéhez vázlatot. Szerencsére addig már minden
vázlatkészítési technikát megismertek. Volt, amikor én döntöttem el, hogy milyen leckéhez
készítsenek szabadon választott vázlatot volt, amikor a vázlat típusát határoztam meg én és a
diákok dönthették el melyik tantárgy, melyik leckéjéhez lesz használható számukra.
Leggyakrabban a memóriavázlatot és a tanulási táblázatot alkalmazták. A kiválasztás volt
számukra a legnehezebb. Majd lefényképezték a vázlatot és elküldték a Google Classroom
csoportunkba. A részképességfejlesztés területén személyre szólóan a Messengeren javasoltam
online memória illetve koncentrációfejlesztő valamint logikai játékokat. A 7 diákból 5-től
kaptam rendszeresen visszajelzést, hogy gyakoroltak.

Összességében a tanfolyam során nagyon szerették a gyerekek a játékos memóriafejlesztő
feladatokat, a lényegkiemelést segítő módszerek közül, azokat szerették inkább, amiben több
tanári segítséget kaptak. A memóriavázlat és a tanulási táblázat volt a sláger, ezeket kedvelés
szempontjából a gondolattérkép követte. Minden módszer kipróbálására és begyakorlására 3-5
foglalkozás állt rendelkezésre. Kollégáim együttműködésének köszönhetően a diákok
tanórákon, tanulószobán is használták, amit tanultak. A távoktatás miatt a második évben
hiányoztak a közös órák. Azok a tanulók, akik a programban részt vettek, lehetőséget kaptak
arra, hogy hatékonyabbá váljon az önálló tanulásuk. Emellett fejlődött emlékezetük, logikus
gondolkodásuk, koncentráló képességük. A tanfolyam végén, önértékelés keretében a diákok
elégedettségmérése során jelezték, hogy sokat segített nekik a tanfolyam, kinek történelem,
kinek magyar tanulásban adott támogatást. A kedvenc vázlat a memóriavázlat és a tanulási
táblázat volt, legkevésbé a koncentrikus köröket szerették. A szülők is elégedettek voltak a
tanfolyammal, bemutató órán is részt vehettek, meglátásuk szerint sokat segített gyerekeik
tanulásában.

A tanfolyam elején, Petkes Csaba által küldött tanulási képességeket mérő anyagból írtak a
tanfolyami és a kontroll csoport résztvevői, amit a tanfolyam végén megismételtünk, hogy
összehasonlítható eredményt kapjuk a „Tanulnijóra” járó és nem járó diákok részképességeinek
fejlődéséről. A Tanulnijó csoport minden területen fejlődött, legjobban a rövidtávú verbális
memória és vizuális memória területein. Ez utóbbi esetében a verbálisból vizuálissá alakítás
esetében 60%-kal, a rövidtávú verbális memória esetében 45,7%-kal jobb eredmény ért el,
önmagához képest. A kontroll csoport is minden területen fejlődött természetesen, de kisebb
mértékben, mint a Tanulnijó csoport.

Jelenleg a második kezdő csoporttal zajlik a tanfolyam. Tervemnek megfelelően sikerült egy
szigetvári iskolában is elindítani a programot, ahol már én vagyok a tanfolyam vezető mentora.
Tervezem a hálózatépítést tapasztalatcsere céljából.

Köszönöm a lehetőséget, hogy ezzel a remek programmal együtt dolgozhatok.

Somogyiné Keszthelyi Judit
tanfolyamvezető, mesterpedagógus

1. csoport oldala https://www.facebook.com/2018nagypeterd/?view_public_for=517639672022144
2. csoport oldala
https://www.facebook.com/Nagypeterdi-Tanulnij%C3%B3-Tanfolyam-1127745239...

A program honlapja: https://tanulnijo.hu/

         Bemutató óra értékelés                        Kincstár készítése angolból                                  Az üzenőfal                                               

Bemutató óra értékelés                        

Távoktatás alatt készültek                                    Természetismeret vázlatok

                 

A cikk itt is publikálásra került: https://tanulnijo.hu/tanulnijo-tanfolyam/tanulnijo-tanfolyam-elo-tapasztalatok-nagypeterdi-csoportunkbol/?camp=blog_recommended 

Az alábbi linken további képeket találnak különböző tanórákon készült tanulást segítő vázlatokról:  http://www.nagypeterdiiskola.hu/dokumentumtar

 

 

Iskolánk 1. osztályos tanulója KAKAS KIARA  a "Kedvenc állatom" rajzpályázaton II. helyezést ért el. 

   

Gratulálunk Kiara!

Köszönjük a felkészítő tanár, Váronné Darabos Klára munkáját!

 

Május 11-én iskolánk három tanulója - Petrovics Gréta, Sár Ptera és Wiener Hédi Anna -  vett részt Kaposváron a  Komplex tehetséggondozó és felvételi előkészítő program c. verseny szóbeli fordulóján, ahol kategóriájukban Wiener Hédi 5. , Sár Petra 6. és Petrovics Gréta 7. helyezést ért el. Tanulóinknak szeretettel gratulálunk eredményükhöz!
  

Köszönjük a felkészítő tanár, Árvay Dorottya munkáját!

 

Iskolánk tanulói 5. osztályból (Wiener Luca, Keszeg Fanni, Helisz János, Szabó Zoé, Fekete Karolina, Zsigmond Hanna, Nyers aura) és 7. osztályból 8 Wiener Hédi, Petrovics Gréta, Kovács Jázmin, Orsós Jonatán, Pápai Zsombor, Böjti Cintia, Nyers Dzsenifer, Sár Petra, Ignátz Letícia, Kun Vivien) részt vettek a Molnár Imre Városi Könyvtár - Szigetvári Gyermekkönyvtár - által szervezett Barátunk a könyv c. irodalmi vetélkedőn. Eredményüket emléklappal jutalmazták, amelyhez szeretettel gratulálunk. 

  

Köszönjük a felkészítő tanár, Árvay Dorottya munkáját!

Levelező tanulmányi versenyek eredményhirdetése az alsó tagozaton

Iskolánk alsó tagozata több éve megrendezi a 4 fordulóból álló, levelező feladatlapos tanulmányi versenyét, 1. – 4. évfolyamon, mint a tehetséggondozás egyik formáját.
   Matematika tantárgyból a „Kis Matematikusok”, magyar nyelvből a „Bendegúz” feladataiban mélyedhetnek el azok a tanulók, akik jelentkeznek a versenyfeladatok megoldásaira.
A tanév folyamán négy alkalommal kapnak feladatlapokat, amit aztán megoldva visszajuttatnak a „feladónak”. A feladatlapok kitöltésével elért eredményeket a kiértékelés után a tanév végén díjazzuk. Ekkor a legsikeresebb tanulók értékes tárgyjutalmakat vehetnek át. 2022.06.09 –én, délelőtt, az alsós udvaron tartottuk meg az eredményhirdetést mindkét tanulmányi verseny esetében. Évfolyamonként az 1. – 3. helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kapott, míg a többiek, akik nem értek el helyezést, névre szóló emléklapot vehettek át. Tanulóink nagy örömmel vették át megérdemelt jutalmukat, szemükben az öröm és a büszkeség csillogott.
Akikre büszkék vagyunk:
Kis Matematikusok:

   

 

„Ismerem a technikai környezetemet” – Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny az 5-8. évfolyam tanulói számára megyei fordulóján iskolánkat 3 tanulónk képviselte: 

 9. helyezés Szabó Zoé 6. osztályos tanuló, 

11. helyezés Fekete Karolina 6. osztályos tanuló 

14. helyezés Pápai Zsombor 8. osztályos tanuló 

Felkészítő tanár: Berdán Angéla

Eredményeikhez szeretettel gratulálunk.

Matematika háziversenyen az 5-8. évfolyam tanulói közül első helyezést értek el:

Nyers Martin 5. osztályos tanuló

Zsigmond Hanna 6. osztályos tanuló

Szilber Máté 7. osztályos tanuló

Makk Iván 8. osztályos tanuló

Eredményeikhez szívből gratulálunk!

 

Iskolánkat az idei tanévben a Benedek Elek Regionális Mesemondó Versenyen Kakas Kiara és Böjti Boglárka 2. osztályos tanulók képviselték, akik a megmérettetésen méltó módon szerepeltek. Gratulálunk lányok!

Felkészítő tanár: Erdősiné Békefi Judit

2023. április 26-án a Szentlőrinci EGYMI megrendezte hagyományos Tehetségkutató délutánját.

Iskolánkat Franczia Luca (5. osztály), Gál Kevin és Kovács Dominik (3. osztály) képviselte. 

Gál Kevin és Kovács Dominik Vers kategóriában első helyezést ért el. Gratulálunk fiúk! 

Köszönjük a felkészítő tanárok és a szülők munkáját!

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ

A Baranya Megyei Diáksport Szövetség 2023.05.16-án rendezte Mecseknádasdon a Kis Iskolák Sportversenye Kézilabda megyei döntőjét, ahol iskolánk 7. és 8. osztályos  leány tanulói II. helyezést értek el.

Gratulálunk Lányok!

Felkészítő tanár: Teimel Róbert

   

SZENT LÁSZLÓ ANYANYELVI VERSENY 2023. 05.17. 

Dél-Zselic Általános Iskola Szentlászlói Általános Iskolája 2023. május 17-én rendezte meg Szent László anyanyelvi versenyét.  Iskolánkat Sarkadi Nagy Arnold, Szomor Levente második osztályos tanulók és Bognár Tifani Gyöngyi valamint Varga Anna harmadik osztályos tanulók képviselték, akik a megmérettetésen méltó módon szerepeltek. 

Külön gratulálunk Szomor Leventének, aki nyelvtan - helyesírás kategóriában I. helyezést ért el, ezzel kiérdemelte  "Szent László király legjobb tollú írnoka" címet is. 

 Gratulálunk Sarkadi Nagy Arnold szépkiejtés kategóriában elért III. helyezéséhez is!

Felkészítő tanárok: Erdősiné Békefi Judit és Mike Mónika