Tanév rendje

A 2023/2024. tanév rendje

SZORGALMI IDŐ

 • első tanítási nap: 2023. szeptember 1. ( péntek)
 • utolsó tanítási nap: 2024. június 24. (péntek).
 • A tanítási napok száma: 180 nap

A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart. Az iskolák 2024. január 26-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

SZÜNETEK

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő)

 • A téli szünet előtt utoljára 2022. december 21-én (csütörtök) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2023. január 8-a (hétfő) lesz.

 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. március 27. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2023. április 8. (hétfő).

 

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Időpont

Rendezvény

Felelős

szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély 

Erdősiné Békefi Judit

3. osztály

október 6. 

Október 6. aradi vértanuk napja

 

Tönkő Melinda

6.osztály

október 20. 

Október 23.

 

Odorné D. Edit             

8. osztály

2024.március 14.

Március 15.

Teimel Róbert

5.osztály

június 4. 

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja

Árvay Dorottya

7.osztály

június 21.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

Árvay Dorottya

7. osztály

Megemlékezések szervezése az iskolarádióban:

Január 22. A Magyar Kultúra napja
Felelős: Tönkő Melinda 6. osztály
Április 11. Költészet napja
Felelős: Tönkő Melinda 6. osztály
Április 16. megemlékezés a holokauszt áldozatairól 8.osztályban
Felelős: Lőrincz Tamás
 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt/hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

        1. 

Pályaorientációs nap

október 27. péntek

        2.

DÖK PROGRAM karácsonyi kézműves nap

december 21. csütörtök

        3. 

Pedagógiai program módosítása május 17. péntek

     4. 

Pedagógus nap  június 17. hétfő

ORSZÁGOS MÉRÉSEK

Első évfolyamos tanulók felmérése:

A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2023. október  13-ig felmérik azon első  évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és ezért a  pedagógus indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Felelős:  Mike Mónika, Antalné Fenyvesi Zsuzsanna  Bene Kiss Katalin

Az  általános iskolák 2023. október 27-ig a  Hivatal által meghatározott módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát.       Felelős: Kaizer Antalné

Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik             

Felelős:  Mike Mónika, Antalné Fenyvesi Zsuzsanna  Bene Kiss Katalin

Országos mérés-értékelés

A tanév során három országos mérés lebonyolítására kerül sor:

Mérés megnevezése

Érintett évfolyam

Mérési/vizsgálati
terület, kompetencia,
tantárgy

Lebonyolítás időszaka

kísérleti bemeneti mérés

8. évfolyam

történelem, digitális kultúra

 

2023. szeptember 25-től október 13-ig.

kimeneti mérés

6-7-8. évfolyam

szövegértés,
matematika és
természettudomány

idegennyelv

2024. március 4 -
2024. június 3.

kimeneti mérés

4-5. évfolyam

szövegértési és
matematika

A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

A kapcsolódó adatokat legkésőbb december 6-ig, a lezárásához kapcsolódó adatokat 2024. június 12-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon. 

Felelős: Kaizer Antalné

 

 

2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik 8. osztályban a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a POM mérőeszközzel.

Felelős: Kaizer Antalné, Odorné Darócz Edit

 

A tanulók fizikai állóképességének felmérése

NETFIT mérés  5-8. évfolyamon: 2024. január 9. és 2024. május 10. között.

A  mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.       Felelős: Teimel Róbert

Osztályozó és javítóvizsga időpontja:

Osztályozó vizsgák: félévi   2024. január 8- 12.                         tanév végi   2024. június  10-14.

Javítóvizsgák: 2024. augusztus 26-27.

Felelős: igazgató

 

TÉMAHETEK

 • Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.           ( felelős: Teimel Róbert)
 • Állatvédelmi témahét 2023. október 2-től 15-ig          (felelős: Somogyiné, Erdősiné)
 • „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4–8. között, ( felelős: DÖK Teimel Róbert)
 • Digitális Témahét 2024. április 8–12. között,     ( felelős: DÖK Teimel Róbert és alsóban Brigovácz Valéria)
 • Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között  ( felelős: roma szakkört tartó pedagógusok)

 

TOVÁBBI PROGRAMOK

 • LEP programok
 • Baranya Kincsei virtuális valóság kiállítás
 • Mikulás disco
 • Karácsonyi kézműves nap
 • Karácsonyi Műsor
 • Jelmezbál
 • Húsvétvárás
 • Gyermeknap
 • Környezetvédelmi világnap
 • Egészség- és sportnap
 • Bűnmegelőzés és drogprevenció

KAPCSOLAT A SZÜLŐI HÁZZAL

Szülők közössége értekezletei

tanév elején: tanév rendje elfogadás (2023. szept. 7. csütörtök online) Felelős: Somogyiné Keszthelyi Judit

2 alkalommal a szülői értekezleteket és a fogadónapot összevontan 1-1 napon tartjuk, megkönnyítve a szülőknek az iskolába utazás problémáját.

Szülői értekezletek: 2023. szeptember 20. szerda,  2024. február 29. csütörtök,  május 28. kedd             Felelős: Brigovácz V. Lőrincz Tamás

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2023. november ( időpont egyeztetés alatt) Felelős: Odorné Darócz Edit

Fogadónapok: 2023.  november 30.  2024. február 29,  május 28.

Felelős: Brigovácz V. Lőrincz Tamás

 

Leendő első osztályosok szüleinek: 2024. május ( időpont később kerül meghatározásra)

Felelős: Erdősiné Békefi Judit, Biró Lászlóné

Nyílt nap 2024. március 11. alsó              március 12. felső Felelős: tanítók, szaktanárok

NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK:

 

 • Tanévnyitó értekezlet 2023. augusztus 28.
 • Félévi osztályozó értekezlet 2024. január 17.
 • Félévi tantestületi értekezlet 2024. január 25. 
 • Év végi osztályozó értekezlet 2024. június 18.
 • Tanévzáró értekezlet 2024. június 28.