Tanév rendje

A 2022/2023. tanév rendje

SZORGALMI IDŐ

 • első tanítási nap: 2022. szeptember 1. ( csütörtök)
 • utolsó tanítási nap: 2023. június 16. (péntek).
 • A tanítási napok száma: 183 nap

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

SZÜNETEK

 • A téli szünet előtt utoljára 2022. december 21-én (szerda) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2023. január 9-e (hétfő) lesz.
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 05. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2023. április 12. (szerda).

MUNKAREND VÁLTOZÁS

2022. október 15. szombat munkanap: október 31-ét dolgozzuk le

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Időpont

Rendezvény

Felelős

szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély osztályokban

Mike Mónika

Erdősiné Békefi Judit

3. osztály

október 6. 

Október 6. aradi vértanuk napja

 

Árvay Dorottya

6.osztály

október 21. 

Október 23.

 

Horváthné Néth Valéria            

Árvay Dorottya

8. osztály

2023.március 14.

Március 15.

Kovács-Tönkő Melinda

5.osztály

június 2. 

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja

Odorné Darócz Edit

7.osztály

június 16.

Tanévzáró ünnepély, ballagás

Odorné Darócz Edit

7. osztály

Megemlékezések szervezése az iskolarádióban:

Január 22. A Magyar Kultúra napja
Felelős: Árvay Dorottya 6. osztály
Április 11. Költészet napja
Felelős: Árvay Dorottya 6. osztály
Április 16. megemlékezés a holokauszt áldozatairól 8.osztályban
Felelős: Lőrincz Tamás
 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt/hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

        1. 

Pályaorientációs nap

október 15. szombat

        2.

Tavaszi nevelési értekezlet: 

intézményfejlesztési terv aktualitásai, alapdokumentumok módosítása

április 12. szerda

        3. 

Tavaszi nevelési értekezlet :

pedagógus önértékelések aktuallitásai

április 13. csütörtök

     4. 

DÖK nap- iskolai túra

 

április 14. péntek

ORSZÁGOS MÉRÉSEK

 • A tanév során három országos mérés lebonyolítására kerül sor:

  1) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a  6., a  8. és a  10.  évfolyamon a  miniszteri rendelet 79.  § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

  2) az  angol nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a  bemeneti idegen nyelvi mérés a  6. és a  8.  évfolyamon, valamint a  kimeneti idegen nyelvi mérés a  6–8.  évfolyamon, amely a  6. és a  7.  évfolyamon a  KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

  3) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a  4–5.  évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

  Az  1-2) pont szerinti méréseken a  tanulók két mérési napon vesznek részt.

  A  tanuló az  egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az idegen nyelvi mérésen vesz részt, a  Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint.

  A  3)  pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

  A mérések előkészítéséhez szükséges, a  Hivatal által meghatározott adatokat az  iskolák a  bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a  kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

  A  méréseket az  iskoláknak a  Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk.

  bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor.

  kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor. 

  A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

  A bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.

 • DIFER mérés 1. évfolyam október 14-ig
 • Fittségi mérés (2023. január 9. – május12.)

TÉMAHETEK

* „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,

*  Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

*  Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

*  Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Felelős: Berdán Angéla, Teimel Róbert

TOVÁBBI PROGRAMOK

 • Mikulás disco
 • Karácsonyi kézműves nap
 • Karácsonyi Műsor
 • Jelmezbál
 • Húsvétvárás
 • Gyermeknap
 • Környezetvédelmi világnap
 • Egészség és sportnap

KAPCSOLAT A SZÜLŐI HÁZZAL

Szülők közössége értekezletei

 • tanév elején: tanév rendje elfogadás (2022. szept.4.)
 • tanév végén: beszámoló elfogadása ( 2023. június 23.  ) valamint szükség szerint

Szülői értekezletek: 2022. szeptember 23. péntek, 2023. február 28. kedd, május 25. csütörtök ( vagy elektronikusan)

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2022. november ( időpont egyeztetés alatt)

Fogadónapok: 2022. november 28. hétfő, 2023. február 28. kedd, május 25. csütörtök( vagy elektronikusan)

Leendő első osztályosok szüleinek: 2023. május ( időpont később kerül meghatározásra)

Nevelőtestületi értekezletek:

 • Tanévnyitó értekezlet: 2022. augusztus 29.
 • Félévi osztályozó értekezlet 2023. január . 18. 
 • Félévi értekezlet: 2023. január . 26. 
 • Év végi osztályozó értekezlet 2023. június . 9.
 • Tanévzáró értekezlet 2023. június . 23.