Tanév rendje

A 2021/2022. tanév rendje

SZORGALMI IDŐ

 • első tanítási nap: 2021. szeptember 1. ( kedd)
 • utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (kedd).
 • A tanítási napok száma: 181 nap

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2021. január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

SZÜNETEK

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2. (kedd).
 • A téli szünet előtt utoljára 2020. december 21-én (kedden) kell iskolába menni, az első tanítási nap pedig 2022. január 3-a (hétfő) lesz.
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első iskolai nap pedig 2022. április 20. (szerda).

MUNKAREND VÁLTOZÁS

2021. december 11. szombat munkanap: december 24-ét dolgozzuk le

2022. március 26. szombat munkanap: március 14-ét dolgozzuk le

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Időpont

Rendezvény

Felelős

szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély osztályokban

Brigovácz Valéria

Törgyékiné Csóka Andrea

október 6. szerda

Október 6. aradi vértanuk napja

 

Odorné Darócz Edit

6.osztály

október 22. péntek

Október 23.

 Odorné Darócz Edit

Lőrincz Tamás

8.osztály

2022. március 11. péntek

Március 15.

Árvay Dorottya

5.osztály

június 4. péntek

Június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja

Odorné Darócz Edit

6.osztály

június 15. kedd

Tanévzáró ünnepély, ballagás

Horváthné Néth Valéria

7. osztály

Megemlékezések szervezése az iskolarádióban:

Január 22. A Magyar Kultúra napja
Felelős: Odorné Darócz Edit 6. osztály
Április 11. Költészet napja
Felelős: Odorné Darócz Edit 6. osztály
Április 16. megemlékezés a holokauszt áldozatairól 8.osztályban
Felelős: Lőrincz Tamás
 

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt/hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 1.  

Szigetvári Pedagógiai Nap

szeptember

 1.  

Pályaorientációs nap

december 11. szombat

 1.  

DÖK nap - iskolai túra

március 26. szombat

 1.  

Tavaszi nevelési értekezlet: (online)

Az  országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés,
a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal
kapcsolatos támogató rendszer, valamint a  NETFIT®
rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó
rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését.

április 20. szerda

 1.  

Tavaszi nevelési értekezlet (online):

Új helyi tantervek készítése: 3-4. 7-8. évfolyamokra.

április 21. csütörtök

 1.  

Tavaszi nevelési értekezlet (online):

Új helyi tantervek készítése: 3-4. 7-8. évfolyamokra.
Pedagógiai program módosítása

április 22. péntek

ORSZÁGOS MÉRÉSEK

 • Kompetenciamérés a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., a 8. évfolyamon 2022. május 4–17.,
 • Fittségi mérés (2022. január 11. – április 23.)

TÉMAHETEK

 • Digitális: április 4-8.
 • Fenntarthatósági: április 25. – április 29.

TOVÁBBI PROGRAMOK

 • Mikulás disco
 • Karácsonyi kézműves nap
 • Karácsonyi Műsor
 • Jelmezbál
 • Húsvétvárás
 • Gyermeknap
 • Környezetvédelmi világnap
 • Egészség és sportnap

KAPCSOLAT A SZÜLŐI HÁZZAL

Szülők közössége értekezletei

 • tanév elején: tanév rendje elfogadás (2021. szept.)
 • tanév végén: beszámoló elfogadása ( 2021. június 23. csütörtök) valamint szükség szerint

Szülői értekezletek: 2021. szeptember 23. csütörtök, 2022. február 28. hétfő, május 25. szerda ( vagy elektronikusan)

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2021. november ( időpont egyeztetés alatt)

Fogadónapok: 2021. november 25. csütörtök, 2022. február 28. hétfő, május 25. szerda( vagy elektronikusan)

Leendő első osztályosok szüleinek: 2022. május ( időpont később kerül meghatározásra)

Nevelőtestületi értekezletek:

 • Tanévnyitó értekezlet: 2021. augusztus 31.
 • Félévi osztályozó értekezlet 2022. január 20.
 • Félévi értekezlet: 2022. január 26.
 • Év végi osztályozó értekezlet 2022. június 9.
 • Tanévzáró értekezlet 2022. június 22.