Bemutatkozás

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”

Paulo Coelho
 

Iskolánk a Szigetvári Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett nevelési-oktatási intézmény. A fenntartónk által kiadott szakmai alapdokumentum szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében nyolc évfolyamos általános iskolaként működünk.

Küldetésünk, pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy a gyermekeket segítsük hozzá az egyéni képességük és tehetségük kibontakoztatásához, a személyiségfejlődésük legadekvátabb útjainak megtalálásához, az alapkompetenciák magas szintű elsajátításához.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: egyenlő esélyek biztosításával, tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakulását, gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

A Nagypeterdi Általános Iskola Baranya megyében, a Szigetvári járásban, Szigetvár és Pécs között, Szigetvártól 10 km-re található, a megye aprófalvas, halmozottan hátrányos helyzetű térségében működik. Nagypeterd, Rózsafa, Bánfa, Katádfa, Szentdénes, Nagyváty, Botykapeterd és Nyugotszenterzsébet gyermekeit oktatjuk, neveljük 1-8. évfolyamon. Magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma.

Intézményünkben jelenleg 150 tanuló jár, évfolyamonként 1-1 osztályba. Alsó tagozaton iskolaotthonos osztályok működnek 2 tanítóval. Felső tagozaton osztályonként 1-1 tanulószoba segíti a felkészülést.

Tantermeink jól felszereltek. Minden tanteremben van interaktív tábla és Internet elérési lehetőség. Felszerelés és taneszköz beszerzésre fenntartói támogatás és pályázatok adnak lehetőséget. Jól felszerelt könyvtárunkban az állománybővítés folyamatos.

Tantestületünk szaktudásban, felkészültségben, innovatív képességben, hivatástudatban jól megfelel a korszerű követelményeknek. Rajtuk kívül a nevelő-oktató munkát segítő és technikai dolgozók látják el az intézmény előtt álló feladatokat.

Tanórán kívüli tevékenységeink sokszínűek: felzárkóztató foglalkozásokat, szakköröket, középiskolai előkészítő foglalkozásokat, művészeti tanszakokat, sportköröket, kulturális programokat és táborokat szervezünk.

Célunk olyan korszerű és szilárd alapismeret nyújtása, amely biztosítja minden tanuló számára az eredményes továbbtanulás lehetőségét. Kiemelt célunk, hogy tanulóink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, (az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek) amelyek elengedhetetlenek a sikeres boldoguláshoz. Minden gyermek képességének maximális kibontakoztatását a személyiség-központú oktatás, nevelés által, az IPR alkalmazásával érjük el, melyet az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az integrációt segítő innovatív módszerek fejlesztésével alkalmazunk.

Kiemelt figyelmet fordítunk az SNI és BTMN tanulóink fejlesztésére is.

Tehetséges tanulóink fejlesztésében szakköreink, versenyek és pályázatok nyújtanak segítséget. A tanulók érdekképviseletét a Diákönkormányzat látja el.

 

KÉPEK ISKOLÁNKRÓL ÉS TANTERMEINKRŐL

Megtekinthető a galériában a linkre kattintva

HAGYOMÁNYAINK

 • Tanévnyitó ünnepély
 • Emlékezés az aradi vértanúkra
 • Nemzeti ünnepünk - 1956-os forradalom és szabadságharc
 • Mikulás disco
 • Karácsonyi kézműves nap
 • Karácsonyi műsor
 • Megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról
 • Farsang
 • Nyílt tanítási napok
 • Nemzeti ünnep - 1848-as forradalom ünnepe
 • Megemlékezés a Magyar Költészet napjáról
 • Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
 • Anyák napja
 • Iskola-nyitogató a leendő első osztályosoknak
 • Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
 • Gyermeknap
 • Év végi kirándulások
 • Egészségnap
 • Tanévzáró ünnepély és ballagás
 • Nyári táborok

Iskolai honlapunkat a Netfort készítette.