Kezdőoldal

KIEMELT

HÍREK, ISKOLAI ESEMÉNYEK

KORÁBBI HÍREK

2022.04.13.

szerda

Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás

2022. április 21. (csütörtök) 8.00-16.00 óra között

2022. április 22. (péntek) 8.00-16.00 óra között történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.                                                                                                             

2022.03.09.

szerda

A sztrájk ideje alatt, március 16-tól az iskolában a még elégséges szolgáltatás keretében biztosítjuk a tanulók oktatását.....

2022.02.25.

péntek

Február 28 és március 4.  között online fogadóórákat tartunk.

2022.02.21.

hétfő

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

Ismerje meg iskolánkat

Érdeklődésnek megfelelő tevékenységi formák
Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség
Kulturális és szabadidős programok
Egyéni képességek és tehetség kibontakozása
„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
Paulo Coelho

A Nagypeterdi Általános Iskola Baranya megyében, a Szigetvári járásban, Szigetvár és Pécs között, Szigetvártól 10 km-re található, a megye aprófalvas, halmozottan hátrányos helyzetű térségében működik. Nagypeterd, Rózsafa, Bánfa, Katádfa, Szentdénes, Nagyváty, Botykapeterd és Nyugotszenterzsébet gyermekeit oktatjuk, neveljük 1-8. évfolyamon. Magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma.

Intézményünkben jelenleg 150 tanuló jár, évfolyamonként 1-1 osztályba. Alsó tagozaton iskolaotthonos osztályok működnek 2 tanítóval. Felső tagozaton osztályonként 1-1 tanulószoba segíti a felkészülést.

Tantermeink jól felszereltek. Minden tanteremben van interaktív tábla és Internet elérési lehetőség. Felszerelés és taneszköz beszerzésre fenntartói támogatás és pályázatok adnak lehetőséget. Jól felszerelt könyvtárunkban az állománybővítés folyamatos.

Tantestületünk szaktudásban, felkészültségben, innovatív képességben, hivatástudatban jól megfelel a korszerű követelményeknek. Rajtuk kívül a nevelő-oktató munkát segítő és technikai dolgozók látják el az intézmény előtt álló feladatokat.