Iskolai események

2021.06.04.

péntek

Kedves Szülők!

Ebben a tanévben megengedett, hogy ballagást majd utána tanévzáró ünnepséget szervezzünk.

Időpontja: június 15. 11.00 órai kezdés.

Szülők, vendégek 10.45-től gyülekezhetnek az iskola udvarán.

Kérünk mindenkit az alábbi szabályok betartására.

Részletek a cikkre kattintva.

2021.04.13.

kedd

A plakát a dokumentumok között eredeti méretben megtekinthető.

2021.04.13.

kedd

A plakát a dokumentumok között eredeti méretben megtekinthető.

2021.04.08.

csütörtök

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 16.00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

 

A beíratás helyszíne:

Nagypeterd Kossuth u. 47.

 

2021.04.07.

szerda

Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a Magyar Pünksdi Egyház Ginter Zsolt és Ginter Zsoltné (Kati) szervezésében a következő tanévben is folytatja a Hit- és Erkölcstan óra keretében a hittanoktatást. 

2021.03.06.

szombat

Kormányrendelet alapján biztosítanunk kell a gyermekfelügyeletet azoknak a diákoknak, akiknek otthon ezt nem tudják megoldani.

2021.03.01.

hétfő

Miért jó, ha gyermekük számára
a római katolikus hit- és erkölcstan órát választják?

2021.02.14.

vasárnap

Online korrepetálás 7-10. évfolyamos diákok számára

2021.01.28.

csütörtök

2021.01.18.

hétfő

Tanulói hiányzásokra vonatkozó - a 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 51.§-ára figyelemmel – szabályozásról, eljárásrendről 

2020.12.11.

péntek

Részvétel a Lázár Ervin programban

A kis hableány online előadás megtekintése

2020.11.28.

szombat

2020.11.22.

vasárnap

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

2020.11.07.

szombat

2020.10.20-án került megrendezésre a Halloween témájú angol nyelvű versmondó verseny a Nagypeterdi Általános Iskolában. A versenyen felső tagozatos tanulók vettek részt, az ötödikes és hatodikos tanulók nagyobb számban. Összesen 12 lelkes versmondó készült fel eredményesen.

A verseket az előadásukat megelőzően egy hónappal kapták meg a gyerekek. Segítségemmel láttam el őket a felkészítés során.

Kollégám, Teimel Róbert és jómagam alkottuk a zsűrit. A versenyzőket a biológia teremben hallgattuk meg, 1-10 pontig terjedő skálán pontoztuk őket. Így a következő végeredmény született: 1. helyezett: Petrovics Lilien, 2. helyezett Ignátz Letícia Liána, 3. helyezett Wiener Hédi Anna. Az eredményhirdetésre az őszi szünet után került sor. Az összes többi diák is lelkiismeretesen felkészült, bízom benne, hogy következő évben is kedvet kapnak a versmondásra.

Nagypeterd, 2020.11.04.                                                           Kovács-Tönkő Melinda

                                                                                                                 angol szaktanár

2020.11.07.

szombat

2020. november 2-án a felső tagozat tanulói helyi szervezésben drogprevenciós programon vettek részt. Itt a nyolcadikosok foglalkozása látszik.

A diákok megkapták és elolvasták a füzetet és megnézték a filmet az Igazság a drogokról címmel.

Az igazság a drogokról című füzetek a leggyakoribb drogokkal kapcsolatos kérdésekre adnak választ közérthetően. A dokumentumfilmben korábbi drogfogyasztó fiatalok mesélik el a saját történetüket, hogy tanulságként szolgáljanak, hogy mások ne essenek ugyan ebbe a hibába. A diákok és mi pedagógusok nagyon hasznosnak találjuk, mind a filmet, mind a munkafüzeteket.

A film megtekintése után, melyet a gyerekek megdöbbenve néztek végig, a beszélgetésünk során azt a tapasztalatot vontam le, hogy a gyerekek sokkal tájékozottabbak lettek a drogokkal és hatásaikkal kapcsolatban és ezáltal hosszútávon könnyebben tudnak majd nemet mondani rájuk.

Köszönjük a Drogmentes Világért csapatnak, hogy ingyen biztosították számunkra a DVD-t és a füzeteket. Nagy segítség ez nekünk, drogprevenciós feladatunk megvalósításában. Mindkettő segédanyag a valóságot tárja a nézők elé, a drogokról, dílerekről és fogyasztókról, ezért igen hasznos anyag.

Örültünk, hogy részt vehettünk.

 

Nagypeterd, 2020.11.02.                                                                              Kovács-Tönkő Melinda

                                                                                                                                     8. osztályfőnök

2020.11.07.

szombat

A programot, amelyet igényeltünk és amelyen részt vettünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte.

 

2020.09.10-én reggel 8.00 órakor busszal indultunk a Szigetvári Autóházba, ahol körbevezették az osztály tanulóit a szalonon, autószerelő műhelyen és az autómosón. Az ottlétünk befejezéseként megvendégeltek minket enni-és innivalóval. Érdekes volt a program, szíves fogadtatásban volt részünk, ahol két-három diák érdeklődése megnőtt az autószerelő szakma felé.

A szigetvári kiruccanást követően az iskolában folytatódott a napunk, 60 perces önismereti foglalkozást tartott a gyerekek számára Purger Valéria. Power Point előadással és interaktív játékokkal készült, melyek nagyban segíthetik a döntést az iskolaválasztás előtt. Részletesen bemutatta a középiskolák típusait is.

Utolsó mozzanatként érkezett az osztálytermünkbe egy szintén önismerettel foglalkozó szakember, aki érzékelésen keresztül próbálta meg rávezetni a tanulókat arra a  meglévő képességükre, amely majd segítségükre lesz a választás során.

Összességében elmondható, hogy hasznos volt a nap, számos fontos információ jutott el a diákokhoz.

 

 

Nagypeterd, 2020.szeptember 23.                                 Kovács-Tönkő Melinda

                                                                                                   osztályfőnök

2020.11.07.

szombat

Tisztelt Szülők!

A járvány egyre erősebben jelentkezik környékünkön. Kérjük Önöket, hogy amennyiben családjuk bármely tagja kapcsolatba került olyan emberrel, akiről tudomásukra jutott, hogy tesztelt covidos lett, akkor iskolánkba járó gyermeke azonnal maradjon otthon 10 napra, akkor is ha nincsenek tünetei. Ne jöjjön az iskolába, terjeszteni a vírust.

Ezt a tényt azonnal jelezzék az osztályfőnöknek, aki jelzi a gyermekük tanárainak, hogy 10 napig a diák otthon tanul és ők felveszik önökkel a kapcsolatot a távoktatás beindításával kapcsolatban. A kapcsolatfelvételt a szülőnek is kötelessége elősegíteni. A távoktatásban résztvevő diákoknak kötelességük részt venni az oktatásban és az órarendjük szerint kapott feladataikat elvégezni.

A távoktatás formája a tavaszihoz hasonlóan működik: vagy online, vagy papíralapon.

 

Ha a 10 nap alatt a diáknál nem jelentkeznek tünetek, akkor jöhet iskolába, de még 1 héten keresztül állandóan maszkot kell viselnie, csak evéskor, iváskor veheti le és köteles a társai esetében a távolságtartást szigorúan megtartani. Ebben az esetben az osztályfőnök elfogadja a szülői írásos igazolást, de csak akkor, ha a diák a távokatásban az előirtak szerint részt vett. Amennyiben a távoktatásban nem dolgozott rendszeresen, akkor a napokat igazolatlan hiányzásnak vesszük.

A tanuló részvételének elősegítése a távoktatásban szülői felelősség és kötelesség is.

 

Ha a 10 nap alatt jelentkeznek a diáknál tünetek, akkor jelentkezniük kell a házi orvosuknál a további teendők miatt, ebben az esetben ezt is jelezniük kell az osztályfőnöknek, hiszen valószínűleg a diák tovább fog otthon maradni. Ebben az esetben csak orvosi igazolással lehet visszatérni az iskolába. A távoktatással kapcsolatos fentebb említett feladatok, kötelességek erre az esetre is vonatkoznak.

 

Mindkét esetben, a távolmaradás idején, ha a diák nem kapcsolódik be a távoktatásba, visszatértekor azonnali számonkérésekre számíthat minden tantárgyból az eltelt időszakra vonatkozóan.

 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ebben a járványos időszakban, felelőségteljesen szervezze életét:

  • ne titkolja el, ha covidos beteggel kapcsolatba került,
  • semmiképpen ne látogassa a család a beteg rokont,
  • ne feledkezzen meg az otthoni fertőtlenítésről és higiénia betartásáról
  • lehetőleg kerülje az összejöveteleket, rendezvényeket, csoportosulásokat
  • tartson távolságot a rokon között is, amíg a veszély tart,
  • tartsa be az operatív törzs által előírt szabályokat,
  • gondoljon másokra is, hogy lehetőleg ne terjessze tovább a járványt,

 

Köszönjük együttműködésüket!

Somogyiné Keszthelyi Judit intézményvezető

 

2020.10.21.

szerda

Nagypeterd iskola járványügyi intézkedési terve

Az eljárásrend tartalmazza az iskolánkkal való kapcsolattartás új szabályait, a benntartózkodás új szabályait.

2020.10.21.

szerda

Testhőmérséklet mérés október 1-től

Kérünk mindenkit, hogy a járvány ideje alatt az alábbi szabály kiegészítést betartani szíveskedjenek.

2020.10.21.

szerda

A helyes szájmaszk viselés szabályai

Az eljárásrend tartalmazza a szájmaszk viselését óraközi szünetekben a folyosókon, mosdókban, öltözőkben és az udvaron.

2020.10.21.

szerda

A tanulókra vonatkozó szabályok a pandémia alatt

Kedves tanulók a járvány ideje alatt kérünk titeket, hogy fokozottan tartsátok be az alábbi szabályokat a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében.

2020.10.21.

szerda

Szülői tájékoztató pandémia alatt

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az alábbiakról tájékoztatja, illetve kéri intézményünk Önöktől:

2020.09.10.

csütörtök

Régóta éreztük, tudtuk, hogy a valamikor korszerű honlapunk idővel elavult. Gyorsan változik világunk, s a gyors információáramlás egyre fontosabbá vált életünkben.