Intézményi dolgozók

TANTESTÜLET

 • SOMOGYINÉ KESZTHELYI JUDIT - IGAZGATÓ- tanár  ( angol nyelv-biológia-földrajz szak)  mesterpedagógus
 • KAIZER ANTALNÉ - IGAZGATÓHELYETTES - tanár ( matematika-fizika szak)
 • ANTALNÉ FENYVESI ZSUZSANNA - tanító
 • ÁRVAY DOROTTYA - tanár   (magyar szak) könyvtáros
 • BENE-KISS KATALIN - gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
 • BERDÁN ANGÉLA - tanár   ( matematika-technika szak)
 • BIRÓ LÁSZLÓNÉ - tanító 
 • BRIGOVÁCZ VALÉRIA - tanító, ( kisegítő iskolai szakkollégium)  alsós munkaközösség-vezető, mesterpedagógus
 • ERDŐSINÉ BÉKEFI JUDIT - tanító   ( természetismeret műveltségterület)
 • HORVÁTHNÉ NÉTH VALÉRIA - tanár  ( matematika-kémia szak)  felsős munkaközösség-vezető
 • KAIZER PETRA - tanító,  ( ének és angol műveltségterület)   
 • KISPÖRÖS IBOLYA - tanító (technika szakkollégium)
 • LŐRINCZ TAMÁS - tanár  ( történelem szak) 
 • MIKE MÓNIKA - tanító  (könyvtári szakkollégium)
 • ODORNÉ DARÓCZ EDIT - tanár  (magyar szak),  könyvtáros szakszervezeti titkár
 • TEIMEL RÓBERT - tanár  ( testnevelés szak),  DSK elnök, Diákönkormányzat segítő tanár
 • TÖNKŐ MELINDA - tanár   ( angol nyelv  szak)
 • TÖRGYÉKINÉ CSÓKA ANDREA - tanító (matematika műveltségterület)

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők és technikai dolgozóink:

 • Madaras Diána - iskolatitkár, adatvédelmi tisztviselő
 • Gasparics Bernadett - pedagógiai asszisztens,   munkavédelmi képviselő
 • Torzsás Tiborné - takarító
 • Kruzsicsné Magyar Katalin - takarító
 • Füzi Gabriella - takarító
 • Csapó Melinda - takarító
 • Fábián Zoltán - fűtő-karbantartó
 • Zsálek Gábor -karbantartó