„LÁTSZÓDJ, HOGY ÉLHESS!”

 

 

                     P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság gyermekrajz-pályázatot hirdet alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére

 

„LÁTSZÓDJ, HOGY ÉLHESS!”

 

címmel. A rajzoknak kiemelten a gyermekek gyalogosan vagy kerékpárral történő biztonságos közlekedését kell bemutatnia, tekintettel az őszi időszakban nagy fontossággal bíró láthatóságra.

A pályaművek kizárólag A/4 vagy A/3 méretben készülhetnek.

Beküldési határidő: 2020. november 27.

Alkalmazható technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

 

A pályaműveket a Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság címére kérjük eljuttatni:

 

7622 Pécs, Vargha Damján u. 1.

 

A rajzok hátoldalán szíveskedjenek feltüntetni az azt készítő gyermek nevét, életkorát, az iskola/óvoda címét, valamint a felkészítő pedagógus elérhetőségét.

 

A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság zsűrije korosztályonként az első 3 pályaművet díjazza. A szerző - a pályázaton történő részvétellel - hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság balesetmegelőzési céllal az írott és elektronikus sajtóban (pl. Facebook, ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Rendőrség honlapja) propaganda és oktatási célból térítésmentesen felhasználja, továbbá alkotását kisebb méretben (szórólap, naptár és plakát formában) különböző kiállításokon és balesetmegelőzési rendezvényeken díjmentesen bemutathassa, terjeszthesse. A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza! A beküldési határidő után beérkezett pályaműveket nem áll módunkban elfogadni!

 

Pécs, 2020. november 04.

 

                                                                                                                                                           Dr. Gulyás Zsolt r. ezredes

                                                                            megyei rendőrfőkapitány

                                                                            rendőrségi tanácsos