Hit - és erkölcstan oktatási tájékoztatók

A szülők választhatnak, hogy gyermekük: az iskola által szervezett ”Etika” tantárgy oktatásában vagy a választott egyház által szervezett „Hit- és erkölcstan” tantárgy oktatásában részesüljön. 

Az 1. osztályosok szüleinek a beiratkozáskor, kell írásban nyilatkozniuk, hogy gyermekük melyik órán kíván részt venni. 

Amennyiben bármelyik tanévben a szülők módosítani kívánják szándékukat, azt minden évben egyszer, május 20-ig tehetik meg írásban az iskolatitkárnál.

A tájékoztató anyagok az alábbi linken érhetőek el : http://www.nagypeterdiiskola.hu/dokumentumtar