ÁLLATVÉDELMI TÉMAHÉT

" Nem az a fontos, hogy szép vagy csúnya a kiskutya, hanem az, hogy szeresse őt a fogékony életkorban levő gyerek, gondoskodjon róla. Ettől később talán az öregekkel,a  betegekkel, a szegényekkel és minden rászorulóval szemben irgalmat fog gyakorolni. "  (Almási Éva)

ÁLLATVÉDELMI TÉMAHÉT  (2022. december 5-9.) 

Az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság 2022. december 5-től 9-ig Állatvédelmi Témahetet tart óvodás és iskoláskorú gyermekeknek. Céluk a gyermekek szemléletformálása, ezzel kialakítva a belső motivácíót a cselekvő állatvédelemre. A mai kor gyermekei formálják közös jövőnket, ezért is kívánjuk elsőként az ő tudásukat kiszélesíteni, empatikus képességeiket magasabb szintre emelni, ezáltal etikus állattartásra, állatvédelemre ösztönözni őket. Az állatvédő szemlélet fejlesztése a társadalom tagjaiban korosztálytól függetlenül nemzeti érdek. 

https://allatvedelmitemahet.hu/allatvedelmi-temahet