ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

FELHÍVÁS

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS-ra

 

A Szigetvári Tankerületi Központ tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 16.00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig

 

A beíratás helyszíne:

Nagypeterd Kossuth u. 47.

 

 Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti. A 2021/2022-as tanévben a 2014. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
 •  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
 • óvodai szakvélemény,
 • szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat törvényes képviseletről
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén)

 

 

A Nagypeterd – Rózsafai Általános Iskola felvételi körzete:

 • Bánfa
 • Katádfa
 • Rózsafa
 • Nagypeterd
 • Botykapeterd
 • Kispeterd
 • Nyugotszenterzsébet
 • Nagyváty
 • Szentdénes

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az idei tanévtől kezdődően elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezésre is van lehetőség (április 10-ét követően), de a beíratáson minden szülőnek személyesen is meg kell jelennie az intézményben.

 

Az elektronikus ügyintézés a KÖFOP 1.00-VEKOP 15 – 2017 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett ügyintézési felületen lehetséges (https: //eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

 

 A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

 

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.

 

 

                                                                                               Bognár László

                                                tankerületi igazgató

 

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 1. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

Amennyiben személyesen kívánja a beiratkozást intézni, úgy előzetes telefonos egyeztetés során kell időpontot kérni az iskolatitkártól.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján vagy kérhet tájékoztatást az iskolatitkártól.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szigetvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Tájékoztatjuk, hogy iskolánkban folyó munkánkról honlapunkon is tájékozódhat.

http://www.nagypeterdiiskola.hu/dokumentumtar

 

Iskolánk telefonszáma:  546-004                     Iskolánk email címe: nagypeterdi.iskola[at]gmail[dot]com

Ügyintéző: Jarabek Sándorné   iskolatitkár

 

Üdvözlettel:              Somogyiné Keszthelyi Judit igazgató