Igazgatói utasítás

Iktsz:…………

Nagypeterdi Általános Iskola

7912 Nagypeterd, Kossuth L.u.47.

73/546004

OM 203280

 

 

Igazgatói utasítás

az intézményben dolgozók és az intézményben tanuló diákok és szüleik számára

 a járványügyi időszak új védelmi intézkedéseiről és azok betartásáról az EMMI 29/2021. ( XI 19.) határozatában ( mellékelve) foglaltak alapján.

 

1. Nem az intézményben dolgozó személy vagy 12 évesnél idősebb, nem az intézményben tanuIó diák esetében intézményünkbe történő belépése csak akkor engedélyezhető, ha a portán szolgálatot teljesítő személy ellenőrizte a belépni kívánó koronavírus elleni védettségét.  

A védettséget igazolni kell. Az igazolást be kell mutatni.

Az igazolás történhet:

 • uniós digitális COVID igazolvánnyal,
 • magyar védettségi igazolvánnyal vagy telefonos applikációval,
 • a WHO által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvánnyal, amelyben a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
 • az olyan állam által kiállított védettségi igazolással, amelyet Magyarország elismer[1].

 

Aki nem mutatja be az igazolását, annak bejövetelét meg kell tiltani. Amennyiben valakivel beszélni szeretne, a bejárati ajtókon kívül megvárhatja, amíg odahívják.

 

Nem vonatkozik az 1. pont

 • az egyéb köznevelési intézménynél foglalkoztatottakra,
 • az intézményünkben nevelő-oktató munkát végzőkre,
 • az intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra,

továbbá arra a személyre, aki intézményünk területén, ellenőrzési körünkön kívül eső, elháríthatatlan eseménnyel összefüggésben, az igazgató engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul ( pl. tűzeset stb.

 

2. Intézményünk tanulóját bekísérő, vagy onnan hazakísérő, maximum 1 fő, koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül legfeljebb az iskola belső üvegezett főbejáratáig vagy a parkolónál lévő bejáratig kísérheti a gyermeket.

 

Jelen utasítást 2021. december 1-től kötelező alkalmazni.

 

 

Nagypeterd, 2021. 11. 23.                                                                 Somogyiné Keszthelyi Judit s.k. igazgató

 

 

Melléklet: EMMI határozta

                   intézményünkben dolgozók aláírása, hogy tájékoztatásuk megtörtént

 

Kapják:

 • iktatás
 • pedagógusok elektronikusan
 • technikai és egyéb dolgozók kinyomtatva, kihelyezve a portára
 • szülők, gondviselők elektronikusan Kréta felületen
 • iskola honlapja