Ingyenes tanszercsomag

Tisztelt Szülő! / Tisztelt Gondviselő!

 

Az elmúlt tanévek kezdetén Ön és az Ön gyermeke(i) ingyenes tanszercsomagot kapott/kaptak az

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 projektből. A tanszercsomagot Ön akkor vehette át, ha az osztáskor

bemutatásra került a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: RGYK) való

jogosultságot igazoló határozat. Szeretnénk felhívni tisztelt figyelmét, hogy ellenőrizze az RGYK

határozat meglétét és annak érvényességét.

Ammenyiben az RGYK határozata nincs meg, lejárt, vagy a várható osztási időaszkban már nem lesz

érvényes – 2024. augusztus 20. és 2024. szeptember 30. közötti időszak –, akkor kérjük szíveskedjen a

település jegyzőjét felkeresni és az RGYK határozatott megkérni/megújítani annak érdekében, hogy a

jövőben is a hasonló ingyenes szolgáltatást igénybe tudjon venni.