Beiratkozás a 2022/23-as tanévre

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

 

 

 

1. Tájékoztatom, hogy a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás

2022. április 21. (csütörtök) 8.00-16.00 óra között

2022. április 22. (péntek) 8.00-16.00 óra között történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.                                                                                                             

 

2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során.                                                          

 

3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.                                                                                                          

 

4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. április 6-tól a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.

 

(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)

 

5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára.

 

 

 

Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:

 

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított adóigazolvány
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • Gyermekvédelmi határozat  
  • Bírósági döntés, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot

 

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. Tehát ha csak az egyik szülő tud megjelenni a beiratkozáson, abban az esetben meghatalmazást kell a másik szülőtől, amit két tanúval alá kell íratni.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szigetvári Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Tájékoztatjuk, hogy iskolánkban folyó munkánkról honlapunkon is tájékozódhat.

http://www.nagypeterdiiskola.hu/dokumentumtar

Iskolánk telefonszáma: 73/ 546-004                     Iskolánk email címe: nagypeterdi.iskola[at]gmail[dot]com

Ügyintéző: Jarabek Sándorné   iskolatitkár

 

 

Üdvözlettel:              Somogyiné Keszthelyi Judit igazgató